RFHJ nővérhívó

Nővérhívó RFHJ01
Az RFHJ nővérhívó alkalmazása ott célszerű, ahol vezetékrendszer kiépítése gazdaságosan nem oldható meg.
A hívóegység elemmel működik, de csak akkor fogyaszt áramot, amikor hívás történik. A hívó jelet szabványos, ingyen használható frekvencián (433,92MHz) sugározza ki, melyet a nővérszobában elhelyezett központ érzékel. A hívóegységen villogó LED jelzi, hogy a készülék a központot hívja. A készülékben lévő elemet, normál felhasználás mellett 2-3 évenként kell cserélni. Az elemcsere szükségességére a rendszer hibajelzéssel figyelmeztet. A központ a hívás kódja alapján beazonosítja a hívót, és a kijelző-táblán kijelzi, hogy melyik szobából, illetve szobákból érkezett a hívás, ezzel egyidejűleg a központ hangjelzést is ad. A hívás mindaddig fenn áll, amíg a nővér a hívó készüléken nem törli azt. A hívókészülékhez csatlakoztatható vezetékes nyomógomb is, így ágyból fekve is lehet a nővért hívni.

Rendszer egységei: 

Megjegyzés: A kisebb rendszerekben a nővérhívó központ a kijelző táblába van beleépítve.

Hívó készülék
A hívókészülék tulajdonképpen egy mikrokontrollerrel vezérelt 433,92MHz-es adó, amely a készüléken lévő hívógomb benyomására kódolt üzenetet küld a nővérhívó központ felé.
Az adó szabványos RF egység, 10mW-os teljesítménnyel.
Az RFHJ01 készülékben DT01F adó modult (kép) (pdf) alkalmazunk.
A központnak küldendő kódot mikrokontroller állítja elő a hívóban lévő kódkapcsolónak megfelelően. A készülékben lévő DIP kapcsoló segítségével alap esetben 128 azonosító állítható be, vagyis 128 önálló kóddal rendelkező hívó egység telepíthető.
Természetesen igény esetén ennél nagyobb számú azonosító beállítására alkalmas készüléket is tudunk szállítani.
A kódokat a hívó egység addig sugározza, amíg a törlés a készüléken meg nem történik.
Ezeket a kódokat veszi a nővérhívó központ, és ez alapján azonosítja a hívót.
A nővérhívó  egység (RFHJ01) 9V-os alkáli elemmel működik.
Az elem állapotát a működés közben az elektronika figyeli és az általa küldött hívójelben ezt a központ felé jelzi,amely ezt a központ kijelzőjén meg jeleníti.
Az elem élettartama erősen függ annak minőségétől, valamint a használat gyakoriságától.
Hívásmentes állapotban a készülék nem fogyaszt "áramot".
A hívókészülék vezetékes nyomógomb csatlakoztatására is lehetőséget biztosít, így ágyból fekve is indítható nővérhívás.
Alap esetben a hívás törlése a készülék oldalához érintett mágnessel történik.
A mágneses törlés előnye,hogy a hívás véletlen törlése szinte kizárt.
Eltérő igény esetén törlőgombbal ellátott változatot szállítunk.

Műszaki adatok:
Nővérhívó RFHJ01Nővérhívó RFHJ01


Nővérhívó központ
A jelzőrendszer központja érzékeli a nővérhívásokat, valamint vezérli a kijelzést.
A központ a rendszer nagyságától függően több féle kivitelben készül.
A központ a fényjelzésen kívül jellegzetes hanggal is jelzi, hogy hívás történt.
A központ jelzőhangjának erőssége szabályozható.
Amennyiben egy előre beállított idő után sem történik a hívás törlése, a központ növeli a hangerejét, így figyelmeztetve a nővért, hogy a hívó személy már régen várakozik.
A hívás mindaddig fenn áll, amíg a nővér a hívó készüléken (a szobában) nem törli a hívást.
A központ a felügyeletet gyakorló személy tartózkodási helyén kerül felszerelésre.

A központ funkciói:
Műszaki adatok:

Hívások érzékelése.
A nővérhívó központ szerves része (általában a központba van építve) az RF vevőkészülék(kép),amely külső antennája (kép) segítségével érzékeli a egyes hívók jeleit.
A vevő készülék által fogott jeleket egy mikrokontrolleres
egység dolgozza fel.
A kontroller beazonosítja a hívót és a feldolgozó egységnek ezt jelzi. Az alkalmazott kódolásnak köszönhetően a rendszer a külső egyéb jelek hatására (autó riasztók, kapuk RF távírányítója) téves riasztás nem keletkezik.

Hívások kijelzése.

A rendszerben lévő hívók számához igazodva különböző kijelzőkkel szállítjuk az RF nővérhívó központot. A 1...8 hívóval rendelkező rendszerhez 1 digites kijelzőt, 9...16 hívó készüléket tartalmazó rendszerben két digites kijelzőt szállítunk.
A nagyobb rendszerekben a szükséges kijelző nagyságot előzetes egyeztetés alapján határozzuk meg.
Egyszerre beérkező több hívás esetén a kijelzőn felváltva jelennek meg az hívóhelyet azonosító számok. Nagyobb rendszereknél több két digites egység kerül a kijelzőbe.
A kijelzők 25mm-es számjegy nagyságú hétszegmenses egységekből állnak,ezért könnyű a  leolvasásuk.

Az elem lemerülésének jelzése.

Minden egyes nővér híváskor az adó az elem állapotáról is küld információt.
Amennyiben az elemcseréje aktuális, akkor a központ ezt a hívást jelző digitális számjegy ütemes villogtatásával jelzi.
A figyelem felkeltése miatt a hívás törlésekor ugyan megszűnik a hangjelzés, de kb. négy percig fenn marad a központ kijelzőjén az adott csatorna kijelzésének ütemes villogása.

Tápegység
A központ tápegysége tartalmaz egy akkumulátoros egységet is, amely áramszünet esetén biztosítja a központ működőképességét.
A gyakorlatban előforduló áramszüneteket a rendszer akkumulátora (12V 3,3Ah) gond nélkül áthidalja.
Az erre a célra szolgáló elektronika az akkumulátort folyamatosan üzemkész állapotban tartja.
Amennyiben olyan hosszú áramszünet következik be, amely hatására az akkumulátor feszültsége egy kritikus határ alá süllyed, akkor az elektronika az akkumulátort lekapcsolja a központról, hogy az a túlzott kisütés miatt az ne károsodjon.

Hatótávolság növelése
Az alaprendszernél a központ és a hívó egység közötti távolság épületen belül kb. 30-100 méter lehet. Amennyiben ennél nagyobb távolságot kell megbízhatóan áthidalni, akkor ezt a megrendeléskor jelezni kell.
Ebben az esetben a kialakítandó rendszer egységeinek a központtól való távolságától függően több féle megoldást lehet alkalmazni.
A kibocsátott adó teljesítményt a vonatkozó rendeletek 10mW-ban maximálják, ezért az adó teljesítményének emelésével nem növelhető az áthidalható távolság.

Karbantartás
A nővérhívó rendszer karbantartása a működőképesség rendszeres ellenőrzéséből áll.
A karbantartás során nővérhívó egységekről hívást generálva ellenőrizze, hogy a központon a hívás ténye megjelenik-e. A központnál felszerelt hangnémító kapcsolót hívásmentes időszakban megnyomva a központ egy ön tesztet hajt végre, mely során 1-1 másodperc időtartamra megszólaltatja a kétféle hangot, illetve a hívást jelző digiteket egymás után bekapcsolja, majd kikapcsolja.
Hívás beérkezése alatt ez a nyomógomb hang „némítás” funkciót lát el.